dr Bartosz Ziemblicki Bartłomiej Klinowski

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Strona Główna > Obsługa firm > Zamówienia publiczne
Wydatkowanie środków publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane uregulowane jest przez prawo obszernie i precyzyjnie. Znajomość przepisów pozwala zamawiającym na skuteczne przeprowadzanie przetargu lub innych trybów postępowania, bez narażenia się na unieważnienie wyboru lub wybór nierzetelnego kontrahenta. Wykonawcom zaś gwarantuje eliminację zagrożenia wykluczenia z postępowania oraz daje możliwości korzystania ze środków odwoławczych.

Zamówienia publiczne w Polsce:

 

Prawo zamówień publicznych reguluje procedury wydatkowania pieniędzy publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane. Podmioty gospodarujące tym środkami obowiązane są do wyboru wykonawcy w jednym z trybów przewidzianych ustawą, a mianowicie:

 • przetargu nieograniczonego,
 • przetargu ograniczonego,
 • negocjacji z ogłoszeniem,
 • dialogu konkurencyjnego,
 • negocjacji bez ogłoszenia,
 • zamówienia z wolnej ręki,
 • zapytania o cenę,
 • licytacji elektronicznej.

 

Zakres usług oferowanych zamawiającym i wykonawcom:

 

 • obsługa podmiotów występujących zarówno jako zamawiający jak i jako wykonawca,
 • weryfikacja ogłoszeń o zamówieniu (warunków udziału w postępowaniu);
 • weryfikacja postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych i możliwości złożenia oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, w szczególności poprzez sprawdzenie kryteriów oceny ofert, weryfikację opisu przedmiotu zamówienia;
 • weryfikacja zgodności ze standardami FIDIC,
 • sporządzanie i wnoszenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej;
 • zastępstwo procesowe przed sądem okręgowym;
 • wsparcie w procesie wykonania, zakończenia oraz rozliczenia końcowego zamówienia publicznego,
 • audyt procedur udzielania zamówień publicznych obowiązujących u Klienta;
 • pomoc w przygotowaniu planów zamówień publicznych i listy zamówień powtarzających się okresowo;
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, w tym pomoc w wyborze odpowiedniego trybu postępowania, w określeniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, w przygotowaniu istotnych postanowień umowy, weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z przepisami ustawy, weryfikacja treści ogłoszenia, itp.;
 • pomoc w weryfikacji złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i/lub złożonych ofert, wsparcie w trakcie prowadzenia negocjacji;
 • bieżące doradztwo dotyczące problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia postępowań, w tym również przygotowywanie opinii w tym zakresie.
1
Obsługa zarówno zamawiających jak i wykonawców
2
Obsługa prawna wszystkich trybów postępowań
3
Bieżące doradztwo i sporządzanie opinii
4
Postępowanie odwoławcze oraz sądowe

WYRÓŻNIKI KANCELARII

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje o najnowszych zmianach w ustawodawstwie polskim

Zapisz się
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij[X]