dr Bartosz Ziemblicki Bartłomiej Klinowski

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Strona Główna > Obsługa firm > Windykacja należności
Kancelaria ZKZ świadczy kompleksowe usługi windykacyjne. Usługi te obejmują windykację przedsądową, postępowania sądowe we wszystkich trybach, postępowanie egzekucyjne oraz egzekucję należności w postępowaniu upadłościowym.

Windykacja przedsądowa:

 • ocena długu i ustalenie strategii działania,
 • negocjacje z dłużnikiem,
 • rozwiązywanie problemów z przedawnieniem,
 • windykacja telefoniczna,
 • udostępnianie pieczęci prewencyjnej,
 • sporządzanie ugód z harmonogramem spłat,
 • zabezpieczenia spłat hipotekami, zastawami rejestrowymi, przewłaszczeniem na zabezpieczenie, cesją wierzytelności przyszłych z innych umów, wekslem z poręczeniem.

 

Uzyskiwanie tytułu wykonawczego (postępowanie sądowe):

 • postępowanie zabezpieczające,
 • postępowanie nakazowe,
 • postępowanie uproszczone,
 • postępowanie upominawcze,
 • elektroniczne postępowanie upominawcze (e-sąd w Lublinie),
 • europejskie postępowanie nakazowe,
 • postępowanie klauzulowe,
 • skarga pauliańska,
 • postępowanie o uznanie umów dłużnika za bezskuteczne wobec wierzyciela w trybie art. 59 KC,
 • zawiadamianie prokuratury w przypadku podejrzenia popełnienia przez dłużnika przestępstwa udaremniania zaspokojenia wierzyciela, przywłaszczenia, oszustwa, lub innych.

 

Postępowanie egzekucyjne:

 • wniosek o wszczęcie egzekucji,
 • poszukiwanie majątku dłużnika,
 • uzyskiwanie informacji na temat stanu egzekucji,
 • kierowanie egzekucji do majątku wspólnego małżonków,
 • postępowanie z powództwa przeciwegzekucyjnego,
 • skargi na czynności komornika,
 • weryfikacja planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji,
 • postępowanie o sądowe wyjawienie majątku,
 • postępowanie o wpis dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu upadłościowym:

 • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika,
 • zabezpieczenia majątku dłużnika,
 • zgłaszanie wierzytelności,
 • udział w zgromadzeniu wierzycieli i radzie wierzycieli,
 • weryfikacja podziału funduszów masy upadłościowej,
 • postępowanie o sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika.
1
Windykacja przedsądowa
2
Postępowanie sądowe (uzyskiwanie tytułu wykonawczego)
3
Postępowanie egzekucyjne
4
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu upadłościowym

WYRÓŻNIKI KANCELARII

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje o najnowszych zmianach w ustawodawstwie polskim

Zapisz się
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij[X]