dr Bartosz Ziemblicki Bartłomiej Klinowski

PRAWO PRACY

Strona Główna > Obsługa firm > Prawo pracy
Prawo pracy jest szczególną dziedziną z pogranicza prawa cywilnego i prawa administracyjnego. Poprawne z punktu widzenia prawa uregulowanie stosunków pracy jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Prawo pracy jest bardzo rozbudowaną gałęzią prawa. Do jego źródeł, oprócz kodeksu pracy, należy szereg ustaw i rozporządzeń szczegółowych dotyczących, m.in. związków zawodowych, Państwowej Inspekcji Pracy, promocji zatrudnienia, ubezpieczenia społecznego i świadczeń socjalnych związanych z pracą, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wielu innych spraw. Najlepszymi przewodnikami pomagającymi przedsiębiorcom poruszać się w tym gąszczu przepisów są prawnicy z Kancelarii ZKZ specjalizujący się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy.

 

Indywidualne prawo pracy to zbiór przepisów regulujących pojedynczy stosunek pracy (między pracodawcą a konkretnym pracownikiem). Indywidualne prawo pracy dotyczy w szczególności kwestii związanych z nawiązywaniem i ustaniem stosunku pracy oraz treścią stosunku pracy, ochroną dóbr osobistych pracownika, wynagrodzeniem za pracę, prawem do wypoczynku oraz ułatwianiem pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Zbiorowe prawo pracy wykształciło się przede wszystkim by polepszyć pozycję pracowników (z natury rzeczy znajdujących się na słabszej względem pracodawcy pozycji ekonomicznej). Podstawową zasadą zbiorowego prawa pracy jest prawo swobodnego zrzeszania się pracowników (ale także pracodawców). Naczelną instytucją prawną zbiorowego prawa pracy są układy zbiorowe pracy, na mocy których przyznawane są pracownikom prawa socjalne i przywileje wykraczające poza przewidziane przepisami prawa standardy minimalne.

 

Do zakresu prawa pracy wchodzi także szereg uregulowań publicznoprawnych, których celem jest zapewnienie maksymalnego standardu bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywania pracy oraz ochrona poszczególnych grup pracowników (w szczególności osób niepełnosprawnych, kobiet, osób w wieku przedemerytalnym), a także realizacja celów polityki państwa takich jak walka z bezrobociem (służą temu uregulowania dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych, organizacji powiatowych urzędów pracy, etc.).

 

Oferta Kancelarii Prawnej ZKZ z zakresu prawa pracy obejmuje:

 • opracowywanie wzorców umów o pracę i kontraktów menedżerskich,
 • opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, instrukcji bezpieczeństwa i innych wymaganych przez prawo dokumentów,
 • doradztwo w zakresie negocjowania, zawierania, wykonywania i wypowiadania układów zbiorowych i innych porozumień między pracodawcami a pracownikami,
 • negocjacje ze związkami zawodowymi oraz prowadzenie sporów zbiorowych,
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnień grupowych,
 • doradztwo w sprawach przejęć zakładów pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy
 • doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców,
 • doradztwo w zakresie ewidencjonowania czasu pracy, godzin nadliczbowych oraz urlopów,
 • prowadzenie postępowań przed Państwową Inspekcją Pracy,
 • prowadzenie postępowań przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (w tym w związku z wypadkami przy pracy),
 • prowadzenie postępowań sądowych z zakresu prawa pracy,
 • przeciwdziałanie roszczeniom związanym z dyskryminacją w miejscu pracy oraz mobbingiem,
 • kompleksowe audyty dotyczące przestrzegania prawa pracy,
 • doradztwo w zakresie umów z osobami na stanowiskach kierowniczych, kontraktów menedżerskich oraz umów cywilnoprawnych.
1
Opracowywanie dokumentów i umów
2
Prowadzenie negocjacji i spraw spornych
3
Postępowania administracyjne i sądowe
4
Audyty z zakresu prawa pracy

WYRÓŻNIKI KANCELARII

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje o najnowszych zmianach w ustawodawstwie polskim

Zapisz się
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij[X]