dr Bartosz Ziemblicki Bartłomiej Klinowski

NASZE PUBLIKACJE

Strona Główna > Nasze publikacje
Prawnicy z Kancelarii ZKZ ustawicznie doskonalą swoje umiejętności i poszerzają wiedzę prawniczą. Poza podnoszeniem kwalifikacji, efektem tej pracy, są publikacje prawnicze. Poniżej przedstawiamy dorobek naukowy dra Ziemblickiego.

KSIĄŻKI I FRAGMENTY KSIĄŻEK:

 

 1. Ochrona praw człowieka w systemie Światowej Organizacji Handlu, TNOiK, 2013, ISBN 978-83-7285-690-6,
 2. Wpływ WTO na prawa dziecka, [w:] E. Karska (red.), „Prawa dziecka w prawie międzynarodowym”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-64298-00-4,
 3. Odpowiedzialność państw w Światowej Organizacji Handlu, [w:] S. Zaręba (red.) „Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym”, Warszawa 2011, ISBN 978-83-931732-0-4,
 4. Kilka refleksji nad relacjami pomiędzy ochroną środowiska i prawami człowieka, [w:] E. Karska (red.), „Globalne problemy ochrony praw człowieka”, Warszawa 2015,
 5. Konstytucyjne aspekty członkostwa Polski  w Unii Europejskiej, [w:] P. Kuczma (red.), „Polska wobec standardów Unii Europejskiej”, Polkowice 2015, ISNB 978-83-61234-03-6,
 6. Międzynarodowe organizacje gospodarcze a prawa człowieka, [w:] K. Karski (red.) „Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego”, Warszawa 2015,
 7. Klauzula porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem instytucji punitive damages, [w:] A. Bator, J. Helios, W. Jedlecka (red.), „Rządy prawa i europejska kultura prawna”, Wrocław, E-wydawnictwo, 2014, ISBN 978-83-61370-15-4,
 8. Prawo dla żeglarzy, Warszawa 2015,
 9. Lex Mercatoria jako źródło międzynarodowego prawa gospodarczego, [w:] B. Mielnik (red.), „Istota źródła prawa międzynarodowego”, Wrocław 2015, (w druku).

ARTYKUŁY:

 

 1. Skutki porozumień Światowej Organizacji Handlu w porządku prawnym Wspólnot Europejskich, [w:] K. Wójtowicz (red.), Aktualne problemy prawa międzynarodowego i europejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ISSN 0239-6661, 0524-4544
 2. Przyczyny i skutki jednoczesnego członkostwa Wspólnot Europejskich i ich państw członkowskich w Światowej Organizacji Handlu, Spotkania Europejskie, nr 2, 2009, Wydawnictwo SWPS Academica, ISSN 1689-6165
 3. The Controversies over the WTO Dispute Settlement System, [w:] M. Sadowski, P. Szymaniec, E. Bojek (red.), Wrocławskie Studia Erazmiańskie, tom II, Wrocław 2009, ISBN 978-83-925508-5-3,
 4. Business is business. Czy WTO ma wpływ na przestrzeganie praw człowieka?, [w:]  M. Sadowski, P. Szymaniec (red.), „Prawa człowieka. Idea, instytucje, krytyka.”, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Wrocław 2010, ISSN 2080-332X, ISBN 978-83-927602-9-0,
 5. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 3/2010, ISSN 1642-9591,
 6. Wprowadzenie do problematyki ekstradycji, [w:] red. M. Sadowski, P. Szymaniec, „Prace z nauk penalnych oraz prawa międzynarodowego i europejskiego”, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Wrocław 2010, ISBN 978-83-925508-3-9,
 7. Some Thoughts on the Axiology and Constitutionalization of the WTO, Wroclaw Review of Law, Administration and Economics, 1/2011, ISSN 2084-1264,
 8. Zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie prawa prywatnego, Folia Iuridica Vratislaviensis, 1/2012, ISSN 2299-8322
 9. International Trade Measures Alternative to Sanctions Serving Human Rights Protection in External Relations, Wroclaw Review of Law, Administration and Economics, vol. 2 , nr 2, 2012, ISSN 2084-1264,
 10. Współczesne rozumienie pojęcia międzynarodowego prawa gospodarczego, Studia Prawnicze, PAN, zeszyt 1 (197), 2014, ISSN 0039-3312,
 11. The World after Crisis. Who should be responsible for International Financial Supervision?, Polish Review of International and European Law, nr 4, 2014,
 12. Współpraca Polski z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi w okresie transformacji ustrojowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, ISSN1899-3192, ISBN 978-83-7695-450-9,
 13. Zagrożenia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  z punktu widzenia pośrednika – wybrane zagadnienia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015,
 14. Uwarunkowania międzynarodowe i europejskie arbitrażu elektronicznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, (w druku),
 15. Sytuacja prawna konsumenta w sporze dotyczącym ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej, [w:] B. Gnela (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego Kraków 2015, (w druku).

WYRÓŻNIKI KANCELARII

NEWSLETTER

Otrzymuj informacje o najnowszych zmianach w ustawodawstwie polskim

Zapisz się
Proszę podać adres e-mail.
Niepoprawny adres e-mail.
Taki adres już istnieje.
Adres został dodany. Dziękujemy!
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij[X]