dr Bartosz Ziemblicki Bartłomiej Klinowski

OUR PUBLICATIONS

Main Page > Our publications
Lawyers from ZKZ Legal Chamber continually improve their skills and broaden legal knowledge. In addition to improving qualifications, legal publications are the result of these efforts. Below the scientific achievements of Dr. Ziemblicki are presented.

Books and chapters in books:

 1. Ochrona praw człowieka w systemie Światowej Organizacji Handlu, TNOiK, 2013, ISBN 978-83-7285-690-6,
 2. Wpływ WTO na prawa dziecka, [w:] E. Karska (red.), „Prawa dziecka w prawie międzynarodowym”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-64298-00-4,
 3. Odpowiedzialność państw w Światowej Organizacji Handlu, [w:] S. Zaręba (red.) „Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym”, Warszawa 2011, ISBN 978-83-931732-0-4,
 4. Kilka refleksji nad relacjami pomiędzy ochroną środowiska i prawami człowieka, [w:] E. Karska (red.), „Globalne problemy ochrony praw człowieka”, Warszawa 2015,
 5. Konstytucyjne aspekty członkostwa Polski  w Unii Europejskiej, [w:] P. Kuczma (red.), „Polska wobec standardów Unii Europejskiej”, Polkowice 2015, ISNB 978-83-61234-03-6,
 6. Międzynarodowe organizacje gospodarcze a prawa człowieka, [w:] K. Karski (red.) „Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego”, Warszawa 2015,
 7. Klauzula porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem instytucji punitive damages, [w:] A. Bator, J. Helios, W. Jedlecka (red.), „Rządy prawa i europejska kultura prawna”, Wrocław, E-wydawnictwo, 2014, ISBN 978-83-61370-15-4,
 8. Prawo dla żeglarzy, Warszawa 2015,
 9. Lex Mercatoria jako źródło międzynarodowego prawa gospodarczego, [w:] B. Mielnik (red.), „Istota źródła prawa międzynarodowego”, Wrocław 2015, (in print).

Articles:

 

 1. Skutki porozumień Światowej Organizacji Handlu w porządku prawnym Wspólnot Europejskich, [w:] K. Wójtowicz (red.), Aktualne problemy prawa międzynarodowego i europejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ISSN 0239-6661, 0524-4544
 2. Przyczyny i skutki jednoczesnego członkostwa Wspólnot Europejskich i ich państw członkowskich w Światowej Organizacji Handlu, Spotkania Europejskie, nr 2, 2009, Wydawnictwo SWPS Academica, ISSN 1689-6165
 3. The Controversies over the WTO Dispute Settlement System, [w:] M. Sadowski, P. Szymaniec, E. Bojek (red.), Wrocławskie Studia Erazmiańskie, tom II, Wrocław 2009, ISBN 978-83-925508-5-3,
 4. Business is business. Czy WTO ma wpływ na przestrzeganie praw człowieka?, [w:]  M. Sadowski, P. Szymaniec (red.), „Prawa człowieka. Idea, instytucje, krytyka.”, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Wrocław 2010, ISSN 2080-332X, ISBN 978-83-927602-9-0,
 5. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 3/2010, ISSN 1642-9591,
 6. Wprowadzenie do problematyki ekstradycji, [w:] red. M. Sadowski, P. Szymaniec, „Prace z nauk penalnych oraz prawa międzynarodowego i europejskiego”, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Wrocław 2010, ISBN 978-83-925508-3-9,
 7. Some Thoughts on the Axiology and Constitutionalization of the WTO, Wroclaw Review of Law, Administration and Economics, 1/2011, ISSN 2084-1264,
 8. Zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie prawa prywatnego, Folia Iuridica Vratislaviensis, 1/2012, ISSN 2299-8322
 9. International Trade Measures Alternative to Sanctions Serving Human Rights Protection in External Relations, Wroclaw Review of Law, Administration and Economics, vol. 2 , nr 2, 2012, ISSN 2084-1264,
 10. Współczesne rozumienie pojęcia międzynarodowego prawa gospodarczego, Studia Prawnicze, PAN, zeszyt 1 (197), 2014, ISSN 0039-3312,
 11. The World after Crisis. Who should be responsible for International Financial Supervision?, Polish Review of International and European Law, nr 4, 2014,
 12. Współpraca Polski z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi w okresie transformacji ustrojowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, ISSN1899-3192, ISBN 978-83-7695-450-9,
 13. Zagrożenia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  z punktu widzenia pośrednika – wybrane zagadnienia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015,
 14. Uwarunkowania międzynarodowe i europejskie arbitrażu elektronicznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, (in print),
 15. Sytuacja prawna konsumenta w sporze dotyczącym ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej, [w:] B. Gnela (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego Kraków 2015, (in print).

 

 

OUR DISTINCTIONS

NEWSLETTER

Get information about the latest changes in the Polish legislation

Sign up
Write your e-mail address.
Incorrect e-mail address.
This address already exists.
Your e-mail has been added. Thank you!
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Close[X]